Hitta familjecentraler - öppna förskolor

Familjecentralen är en mötesplats för alla familjer med barn 0-6 år. Här kan barnen träffa lekkamrater samtidigt som de vuxna kan knyta kontakter och få råd och stöd i föräldrarollen. På familjecentralen finns barnhälsovård, öppen förskola och socialkontoret.

Endast utomhusaktiviteter på de öppna förskolor

De öppna förskolorna har öppet från och med måndag 25 januari. Vi erbjuder aktiviteter utomhus och i mindre grupper om max 6 personer. Mer information om aktuella aktiviteter och anmälan finns på varje öppen förskolas Facebook-sida. Mer information, länkar och kontaktuppgifter hittar du om du klickar på respektive öppen förskola i menyraden. Välkommen!

Familjecentralernas olika delar

Barnhälsovård (BVC)
Till BVC-sköterskorna på barnhälsovården kan du vända dig med frågor om ditt barns hälsa och utveckling i åldern 0-5 år.

Öppna förskolan
Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn 0-6. Här kan barnen leka och utvecklas och du som vuxen kan umgås och utbyta erfarenheter med andra vuxna. Pedagogerna inom öppna förskolan erbjuder kurser och gruppträffar inom olika områden.

Socialkontoret
Pedagogerna på Öppna förskolorna kan förmedla kontakt med socialtjänsten. Du kan också få vägledning om vart du kan vända dig i olika situationer och stöd i kontakt med olika myndigheter.​

ICDP/ vägledande samspel grupper HT 2020

Plats

Start

Veckodag

Tid

Kontakt/anmälan

Fenix familjecentral

8 oktober
19 november

torsdagar

9.30–11.30

Marie & Sandra

011-15 26 30

Klockaretorpets familjecentral

1 oktober

5 november

torsdagar

9.30–11.30

Lotta & Eva

011-15 27 54

Kolmårdens familjecentral

Inga grupper

HT-20Jenny & Miriam

011-15 29 23

Ringdansens familjecentral

1 september

3 november

tisdagar

9.30–11.30

Mia
072-597 09 65

Mimmi

072-583 69 76

Myran
011-15 28 42

Hageby familjecentral

Kontakta Frida eller Birgitta

onsdagar

9.30–11.30

Frida & Birgitta

011-15 77 88

Sandbyängs familjecentral
Lynna & Anna

011-15 25 11

Solpunktens familjecentral

Inga grupper

HT-20Jenny & Miriam

011-15 29 23

Sågträffens familjecentral
Sofia & Sissi

011-582 50

Vikbolandets familjecentral

Inga grupper

HT-20Cajsa & Ann

072-539 61 44

Norrköpings Öppna förskola Mobila teamet

16 sept.

onsdagar

9.30-11.30

Katarina

072-597 09 67

Cicci

072-599 13 07

 

 

Det finns familjecentraler som inte är kommunala. S:t Olofs familjecentraler drivs av Svenska kyrkan.

S:t Olofs familjecentraler

Fleminggatan 8
60242 Norrköping

011-241453


Lindöhällsvägen 7
60365 Norrköping

011-241453

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping