Arbetande eller studerande
Som arbetande eller studerande räknas du som har ett heltids- eller deltidsarbete, studerar eller har en praktikplats.

Arbetssökande eller föräldraledig
Om du är arbetssökande eller föräldraledig har ditt barn möjlighet att delta i fritidshemmets verksamhet upp till 8 timmar per vecka. Rektor avgör vilka tider som gäller. Platsen kan inte nyttjas under sommarsemestern, oftast vecka 28-31, jullovet och under studiedagar.

Platsgaranti för arbetssökande
Du kan välja att ha en vilande plats, så kallad platsgaranti. Det innebär att ditt barn kan börja på fritidshemmet direkt om du börjar arbeta eller studera.

Lovplats
Om du bara behöver platsen under skolans lov och studiedagar kan ditt barn ha en lovplats. Inför dessa dagar anmäler du i god tid vilka dagar ditt barn ska vara på fritidshemmet. Du betalar 35 kr per dag som du har anmält behov av plats. Det går inte att växla fram och tillbaka mellan lovplats och fritidshemsplats.