Du måste säga upp platsen minst två månader innan ditt barn ska sluta på fritidshemmet. Uppsägningen räknas från det datum du sagt upp platsen. Du får sedan betala avgift i två månader från det datumet.

För elever som slutar årskurs 3 avslutas platsen automatiskt den 31 juli, om du inte själv sagt upp platsen tidigare.

Om du säger upp din plats, men tackar ja till en ny plats i förskola eller fritidshem inom de närmaste tre månaderna får du betala avgiften för hela den mellanliggande tiden.

Du säger upp din plats i e-tjänsten för förskola och fritidshem.