Det finns bara en taxa för fritidshem, och den är inte beroende av hur mycket tid som barnet är på fritidshemmet. Hushållets inkomst avgör hur mycket du ska betala. Beloppen gäller från 1 januari 2017.

Fritidshem

Barn 1 (yngsta barnet)

Barn 2 och 3

Barn 4

Avgift

2% av inkomsten

1% av inkomsten

Ingen avgift

Max

950 kr/mån

475 kr/mån

0 kr/mån