Fritidshem

Fritidshem finns för barn från förskoleklass till och med årskurs 3 under den tid av dagen som de inte går i skolan. Fritidshem erbjuds till barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar, samt till barn som har ett eget behov av verksamheten.

För äldre barn finns det även öppen 10–12-årsverksamhet på vissa fritidsgårdar. Det finns också möjlighet för vårdnadshavare att anmäla sitt barn som inskriven i 10–12-årsverksamheten. Vissa fritidsgårdar har korttidstillsyn för ungdomar med funktionsnedsättning.

Kontakt

Har du frågor kring fritidshem, kontakta placeringshandläggarna via kommunens växel.
Telefon: 011-15 00 00

Folder - Fritidshem i Norrköpings kommun

Ladda ner foldern Fritidshem i Norrköpings kommunPDF (pdf, 472.5 kB)

Kontakt