Förskolan har fyra kompetensutvecklingsdagar per år. Dessa dagar har förskolorna begränsat öppettider eller stängt, vilket innebär att omsorg erbjuds på annan avdelning eller annan förskola.

När förskolan har stängt erbjuds omsorg på någon av förskolorna i närområdet alternativt på den egna förskolan. Behov ska anmälas i god tid till respektive förskolechef.

Kompetensutvecklingsdagarna för 2018-2019 är 3 oktober 2018 och 7 januari 2019. Övriga två dagar bestäms lokalt på varje förskola.