Du måste säga upp platsen minst två månader innan ditt barn ska sluta på förskolan. Uppsägningen räknas från det datum du sagt upp platsen. Du får sedan betala avgift i två månader från det datumet.

Om du säger upp din plats, men tackar ja till en ny plats i förskola eller fritidshem inom de närmaste tre månaderna får du betala avgiften för hela den mellanliggande tiden.

Om du inte har möjlighet att säga upp din plats i e-tjänsten kan du gå till Kontaktcenter, Trädgårdsgatan 21. Där kan du få hjälp med uppsägning av förskoleplats.

Kontaktcenter