Barn som har fyllt ett år har rätt till plats på förskola eller i familjedaghem om vårdnadshavaren:

  • arbetar eller studerar
  • är föräldraledig med syskon (enligt föräldraledighetslagen)
  • är arbetssökande

Vårdnadshavare som blir sjukskrivna, får graviditetspenning eller sjukersättning behåller rätten till barnomsorg.

Allmän förskola

  • Erbjuds till alla, även till dig som inte har behov av barnomsorg. Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass eller grundskola.
  • Gäller 15 timmar i veckan under samma läsårstider som förskoleklass och grundskola.
  • Kostar ingenting.