Barn som har fyllt ett år har rätt till plats på förskola eller i familjedaghem om vårdnadshavaren:

  • arbetar eller studerar
  • är föräldraledig med syskon (enligt föräldraledighetslagen)
  • är arbetssökande

Vårdnadshavare som blir sjukskrivna, får graviditetspenning eller sjukersättning behåller rätten till barnomsorg.