Förskola

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder till de börjar skolan. Förskolan har en egen läroplan.

Familjedaghem

Familjedaghem är en annan form av pedagogisk verksamhet för barn som är 1-6 år. Dagbarnvårdaren tar emot en liten barngrupp med blandade åldrar i sitt eget hem.

Natt- och helgomsorg

Nattomsorg innebär att ditt barn kan få omsorg på kvällar, nätter och helger. Nattomsorg finns bara i vissa stadsdelar.

Familjecentral - Öppen förskola

Familjecentral eller Öppen förskola är en mötesplats som är öppen för alla barnfamiljer och erbjuder pedagogisk verksamhet för dig tillsammans med ditt barn. Det kostar inget att besöka den öppna förskolan. De öppna förskolorna arbetar tillsammans med barnhälsovården, socialtjänsten och mödravården i familjecentraler.

Fristående förskolor

Det finns ett antal fristående förskolor som inte drivs av kommunen. Om du vill ha en plats hos någon av dem, tar du själv kontakt med aktuell förskola. Här kan du se vilka fristående förskolor som finns i kommunen.