Föräldrar stängs av från heltidsplats i förskoleverksamhet om avgiften inte betalats trots påminnelse. Barn i förskolan har alltid rätt till 15 timmar/vecka.