Innan ditt barn börjar fyller du barnets schema i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Grundschemat gäller tills du skickar in ett nytt schema. Tillfälliga förändringar i schemat meddelar du direkt till förskolan eller fritidshemmet. I e-tjänsten kan du se schemat som du har lämnat.

Frågor och svar om schema i e-tjänsten

 • Hur fyller jag i schemat?
  Det finns två manualer för hur du fyller i schema i e-tjänsten; en för förskola/fritidshem och en för delad plats. Där hittar du information om du behöver hjälp.
  Manual lämna schema i e-tjänsten för förskola och fritidshem
  PDF
  (pdf, 609 kB)Manual lämna schema i e-tjänsten förskola och fritidshem - Delad platsPDF (pdf, 572.5 kB)
 • Hur gör jag för att logga in i e-tjänsten?
  Logga in med ditt personnummer och e-legitimation, till exempel Mobilt BankID.
 • Försvinner pappersblanketten?
  Ja, pappersblanketten kommer att ersättas av e-tjänsten. Pappersblanketten finns kvar under en övergångsperiod.
 • Kan jag lämna schema för flera barn samtidigt?
  Ja, du kan kopiera samma schema till syskon.
 • När måste jag senast lämna schema?
  Handläggningstiden för schema i e-tjänsten är cirka en 1 vecka, så se till att lämna ditt schema i god tid. När schemat är godkänt av enhetens administratör får du en bekräftelse till din e-postadress. Då kan du se schemat i e-tjänsten.
 • Jag har barn i fristående förskola. Ska jag lämna grundschemat i e-tjänsten?
  Nej, fristående förskolor har egna system för schema. Detta gäller kommunala förskolor och fritidshem.
 • Vad är en tillfällig förändring?
  En tillfällig förändring är exempelvis när morfar hämtar efter lunch på fredag eller om du lämnar lite senare någon dag. Den här typen av förändringar kan du berätta för personalen som noterar det.

Beroende på vilken plats du har, varierar antalet timmar ditt barn får vara på förskolan eller familjedaghemmet. Tänk på att i god tid meddela förskolan om dina förändringar.

Anledning till platsbehov:

Närvarotid:

Arbetande och studerande

Arbetstid eller studietid samt tillhörande restid är barnets närvarotid.

Arbetssökande och föräldralediga

Barnet får vara på förskolan 15 timmar/vecka. Förskolechefen beslutar om vilka dagar och tider som kan gälla. Lunch kan ingå de dagar vistelsen är 4 timmar eller längre.

Allmän förskola

15 timmar/vecka under samma läsårstider som grundskolan. Förskolechefen beslutar om vilka dagar och tider som kan gälla. Lunch kan ingå de dagar vistelsen är 4 timmar eller längre.


Ändra närvarotid

Tillfällig ändring av schema

Prata med personalen.

Ändring av grundschema

Fyll i en ny schemablankett och lämna till förskolan. Ändra även din snittid i e-tjänsten för förskola.

Sluta arbeta eller bli arbetssökande

Anmäl ändringen så snart du kan i e-tjänsten för förskola.

Föräldraledighet

Anmäl minst två månader i förväg i e-tjänsten för förskola om du ska vara föräldraledig. När du ska börja arbeta eller studera igen ska du anmäla även den förändringen två månader i förväg.

Semester

Inför semesterperioden ska du lämna uppgift till förskolan om hur ditt behov ser ut. Det är en viktig information då den är underlag för chefens planering av bemanningen under sommaren. När du själv har semester ska ditt barn inte vara i verksamheten.

Allmän förskola från 3 år

1 augusti får alla allmän förskola med 15 timmar/vecka under samma läsårstider som grundskolan. För barn med ett grundschema där föräldrarna arbetar eller studerar ligger start- och sluttider kvar, men avgiften minskar automatiskt eftersom den del som är allmän förskola är avgiftsfri. För dig som redan har en föräldraledighetsplats och som önskar ansöka om byte till allmän förskola ska detta göras minst 2 månader i förväg.

Frånvaro

Om ditt barn är frånvarande ska det meddelas till förskolan. Om barnet varit borta en månad och du inte hört av dig, förlorar du din plats.

Uppehåll

Om ditt barn vistas utomlands eller på annan ort i Sverige under mer än en månad kan du begära att ha platsen kvar upp till tre månader. Du betalar avgift under den tiden.