För att få stadsbidrag följer kommunen förordningen om maxtaxa. Skolverket fastställer ett inkomsttak för de avgifter som kommunerna får ta ut. När Skolverket justerar beloppet, följer kommunen den justeringen och den högsta avgift vi får ta ut ändras.

Från 1 januari 2019 är inkomsttaket 47 490 kr per månad. Har hushållet en högre sammanlagd inkomst blir avgiften max 1 425 kr per månad och barn.

Maxtaxa gäller i både kommunal och fristående förskola.