Du har möjlighet att önska tre alternativ till förskola. Ditt barn får ett ködatum, som är samma datum som den dag då din ansökan registreras. Om flera barn har samma ködatum erbjuds det äldsta barnet plats först.

Vi strävar efter att syskon ska få plats på samma förskola. Det gäller bara om vi kan erbjuda alla barn som sökt en plats inom garantitiden (läs mer under Erbjudande om förskoleplats). Annars får syskonet en plats på en annan förskola i närheten.