Fakturan kommer från kommunen omkring den 20:e varje månad och ska vara betald senast den sista i månaden. Avgiften gäller för den månad som fakturan kommer.

På fakturan kan du se vilken inkomst vi har registrerad. Fakturan är grundad på hushållets gemensamma inkomst.