Om du har önskemål om att byta förskola eller familjedaghem gör du en ny ansökan om plats via vår e-tjänst.

För barn som redan har en förskoleplats på en annan förskola och vill ha omplacering, erbjuds plats normalt sett i augusti.