Du betalar avgift 12 månader per år så länge ditt barn har en plats i förskola eller annan barnomsorg. Du betalar även för de dagar barnet är ledigt eller sjukt samt vid personalens planeringsdagar och kompetensutvecklingsdagar.