Natt- och helgöppen barnomsorg finns till för de som på grund av arbete behöver barnomsorg på kvällar, nätter och helger, då annan barnomsorg har stängt. Barnet vistas på sin förskola eller sitt fritidshem under dagtid och kommer sedan till nattomsorgen när den vanliga förskolan har stängt för dagen. Nattomsorgen erbjuder barnen en trygg och hemliknande miljö.

Natt- och helgomsorgen är knuten till vissa förskolor och skolor. Om ditt barn är inskrivet på en av dessa hämtar och lämnar personalen barnen till och från förskola eller skola. Om barnet går på en annan förskola eller skola ska vårdnadshavaren hämta och lämna barnet till nattomsorgen.

Du har möjlighet att i mån av plats få nattomsorg till och med juli det år ditt barn fyller 13 år.

För att ansöka om plats i e-tjänsten behöver du ha svenskt personnummer och en e-postadress. För att kunna logga in och använda tjänsten till fler saker behöver du även ha e-legitimationen BankID.

Natt- och helgomsorg för barn 1-13 år finns i områdena:

Skärblacka
Stjärnfallets natt- och helgomsorg
samarbetar kring hämtning/lämning med Parkskolans fritidshem och förskolorna Sörgården, Mellangården och Hasselgården.

Vilbergen
Fyrklöverns natt- och helgomsorg
samarbetar kring hämtning/lämning med Vilbergsskolans fritidshem och förskolorna Berlocken och Galaxen.

Haga/Marielund
Plommonträdets natt- och helgomsorg
samarbetar kring hämtning/lämning med Karlshovskolans- och Matteusskolans fritidshem samt förskolorna Taborsberg, Smultronet, Nektarinen, Plysaren och Fröbelgården.

Hageby/Klingsberg
Månens natt- och helgomsorg
samarbetar kring hämtning/lämning med Söderportens fritidshem samt förskolorna Svanen och Moagården.

Har du frågor om nattomsorg kan du kontakta förskolechef Josefina Markskog. Telefon: 011-15 25 05 E-post: josefina.markskog@norrkoping.se