Alla som har barn i barnomsorgen är skyldiga att anmäla hushållets avgiftsgrundande inkomst till utbildningskontoret. Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, är tillsammans ansvariga för barnomsorgsavgiften om båda nyttjar barnomsorg. Vårdnadshavarna får automatiskt delad faktura för barnomsorgsplatsen, när man meddelat att man bor på skilda adresser.

Anmälan om inkomst ska göras:

  • När barnet börjar i barnomsorgen
  • Var 12:e månad när hushållets inkomst ändras
  • När hushållets familjeförhållanden ändras, till exempel vid separation
  • Efter begäran från kommunen.

Det är viktigt att du alltid lämnar rätt uppgifter om inkomst, även om du tjänar mer än beloppet för maxtaxa, för att du ska fortsätta att betala rätt avgift. Ändrar du inte din inkomstuppgift kan du komma att betala för lite i avgift och du får då betala i efterhand när vi genomför avgiftskontrollen. Läs mer om avgiftskontrollen.

Du anmäler ändrad inkomst i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Ladda gärna ner instruktionerna för hur du använder e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Delad faktura

Vårdnadshavare som inte delar hushåll men som båda nyttjar en plats i förskolan ska få varsin faktura, baserad på hushållets inkomst. Från och med den 1 januari 2016 är det obligatoriskt för vårdnadshavare som har flyttat isär att ansöka om delad faktura. Ansökan om delad faktura gör du i e-tjänsten genom att ändra typ av plats till Delad plats.