I augusti det år då barnet fyller 3 år börjar allmän förskola. Den omfattar 15 timmar per vecka och förskolan bestämmer hur tiden ska fördelas, men platsen får endast nyttjas på skoldagar, inte under lov och på studiedagar. Platsen är gratis. Du måste anmäla byte till annan typ av plats minst två månader i förväg.

För dig som redan har en plats minskas avgiften till 75% av maxtaxan, eftersom du inte betalar för den tid som är allmän förskola. Det sker automatiskt utan att du behöver göra något. Du kan se maxbeloppen i tabellen under kolumnen 3-5 år.