Betalning och avgifter för förskola

Hushållets samlade inkomst före skatt per månad avgör hur stor avgiften blir.

Med hushåll menas ensamstående eller makar/sammanboende med gemensamt hushåll, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Även om din make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska dennes inkomst räknas med.

Avgiften är densamma oavsett ditt barns närvarotid.

I e-tjänsten för förskola kan du räkna ut din avgift.

E-tjänsten för förskola