Förskola - så fungerar det

Här hittar du information om förskola, avgifter, köplats, anmäla ändrad inkomst, schemablankett och allt annat du behöver veta för att söka till förskola.

Information om platsbrist i Norrköpings förskolor

I de flesta av våra bostadsområden har vi brist på platser i förskolan. Under våren 2018 kommer det att vara extra svårt att kunna ge alla plats till önskad förskola och till det datum man önskar.

Våra politiker har avsatt stora belopp för att bygga fler förskolor, men byggprocessen tar tid. Det är dessutom stor brist på utbildade förskollärare, både i Norrköping och övriga Sverige. Det gör att vi har svårt att rekrytera tillräckligt med behörig personal och det påverkar våra möjligheter att möta önskemålen om plats. Men vi arbetar för att alla ska få en plats.

Under våren 2018 sätter vi upp paviljonger vid förskolorna Solbacken, Gullvivan, Äpplet, Jursla och Berlocken. Vi öppnar förskolan Borgen vid Folkets park, och där tar man emot de första barnen från 15 mars.

I vissa områden finns inga lediga platser alls, och då kan du komma att få ett erbjudande om en plats i en annan del av kommunen. Vi erbjuder efter det ködatum du har i kommunen. Om du tackar ja till en plats som du inte har som sökalternativ, behåller du ditt ködatum till den förskola du önskar.

Kontakt