Kommunala eller fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Norrköping kan söka tilläggsbelopp. Även andra kommuners förskolor och skolor kan söka tilläggsbelopp för barn och elever som har behov av extraordinärt särskilt stöd och som är folkbokförda i Norrköpings kommun.