Kommunala förskolor och grundskolor i Norrköpings kommun ansöker under vissa ansökningstider. Ansökan ska göras senast 15 april när du ansöker för höstterminen och senast 15 oktober när du ansöker för vårterminen. En ny ansökan ska göras inför varje termin.

Nästkommande ansökningsperiod för kommunala förskolor och grundskolor stäcker sig mellan den 16 september och den 15 oktober 2019.

Tilläggsbelopp - ansökan för kommunal grundskola och förskola

Kommunala och fristående gymnasieskolor i Norrköpings kommun kan ansöka när som helst under året. Ansökan sker via blanketten Ansökan tilläggsbelopp. I oktober 2019 lanseras en e-tjänst för ansökan om tilläggsbelopp för gymnasiet.

Fristående förskolor och grundskolor i Norrköping samt kommunala förskolor och grundskolor utanför Norrköpings kommun kan ansöka när som helst under året genom e-tjänsten för tilläggsbelopp.

Tilläggsbelopp - ansökan för fristående förskola och grundskola samt för kommunal förskola och grundskola utanför Norrköpings kommun