En ansökan anses som ofullständig om:

  • det inte framgår vilket stödbehovet är
  • det inte framgår med vilka extraordinära insatser barnets eller elevens behov ska tillgodoses
  • det saknas obligatoriska handlingar eller uppgifter

Om din ansökan är ofullständig blir du ombedd att skicka in en komplettering. Skicka in den begärda kompletteringen snarast.