Om en elev i kommunal enhet byter till en annan kommunal enhet söker den avlämnande kommunala rektorn tilläggsbelopp för eleven. Exempelvis söker rektorn för en kommunal förskola tilläggsbelopp för ett barn som kommer att tas emot i kommunal förskoleklass.

Om barnet eller eleven tänker byta från en kommunal enhet till en fristående enhet, kan inte den avlämnande rektorn söka tilläggsbelopp. Barnets eller elevens nya rektor, i den fristående enheten, söker tilläggsbelopp.