Stöd i till exempel form av extra undervisning, individualiserat lärande, specialpedagogiska insatser eller undervisning i särskild undervisningsgrupp som syftar till att hjälpa elever med inlärningssvårigheter att nå målen berättigar inte till tilläggsbelopp. Kostnader för dessa insatser ska täckas av den ersättning som betalas ut till skolan genom grundbelopp eller programpris.

Bilden nedan visar vad som ingår i tilläggsbelopp och vad som ingår i grundbelopp/programpris.

Pyramid tilläggsbelopp

I matrisen nedan ser du ersättningsnivåer för tilläggsbelopp.

Matris tilläggsbelopp för extraordinärt stödPDF (pdf, 123.8 kB)