Beslut för kommunala förskolor och grundskolor lämnas via Extens vid bedömningsperiodens slut. Rektor får ett meddelande när beslutet finns i Extens.

Fristående förskolor och grundskolor får ett beslut som går att överklaga.

Kommunala och fristående gymnasieskolor får ett skriftligt besked när beslut är taget.