Tilläggsbelopp för extraordinärt stöd

Tilläggsbelopp kan sökas för barn och elever som är folkbokförda i Norrköpings kommun och har behov av extraordinära stödåtgärder. Det kan exempelvis handla om:

  • Elever som har en sjukdom, funktionsnedsättning och/eller omfattande inlärningssvårigheter och behöver kompensatoriska hjälpmedel, tekniska hjälpmedel och/eller individuellt hel- eller deltidsstöd under en längre tid för att följa utbildningen.
  • Elever med psykisk och/eller betydande social funktionsnedsättning och som inte klarar sina sociala kontakter (med skolans personal och andra elever) utan ett individuellt stöd. Eleverna har betydande svårigheter med sin koncentration, strukturering och uthållighet.
  • Tilläggsbelopp är avsett att täcka det extraordinära särskilda stödet. Extra anpassningar eller särskilt stöd kan inte finansieras genom tilläggsbelopp utan ingår i den grundersättning eller programpris som skolan får för eleven.

Kontakt

Dokument