På Centrala elevhälsan arbetar en specialpedagog som har spetskompetens vad gäller tal och kommunikation. Hon arbetar tillsammans med kommunens pedagoger för att barn och elever ska få möjlighet att utvecklas på bästa sätt. I uppdraget ingår bland annat att:

  • Ge information, handledning och kompetensutveckling till berörd skolpersonal om språkstörningsproblematik och dess konsekvenser för att öka kunskapen och förståelsen för denna barn- och elevgrupp. Uppdraget innefattar också att ge stöd kring anpassningar och alternativa verktyg genom handledning och konsultation samt sprida aktuell forskning.