Skoldatatekets syfte är att bidra till att göra undervisning tillgänglig. På Skoldatateket finns två specialpedagoger och en pedagogassistent som arbetar för att öka pedagogernas kunskap om lärverktyg och program som underlättar för lärande. Skolor har möjlighet att ansöka om enskilt elevstöd i samråd med föräldrar.

I Skoldatatekets uppdrag ingår att:

  • Sprida kunskap om tillgänglig undervisning i enlighet med den forskning som finns inom området
  • Utbilda pedagoger i specialpedagogisk IT-användning
  • Visa och utbilda pedagoger om programvaror och lärverktyg
  • Ge råd och konsultation runt enskilda elevärenden
  • Låna ut lärverktyg för att prova vad som passar elevens behov
  • Registrera elever för egen nedladdning av talböcker
  • Samverka med Lärande IKT

För friskolor

Friskolor har också möjlighet att utnyttja Skoldatatekets tjänster mot betalning. Kontakta Skoldatateket för information och ansökningsblankett.

Kontakt

011-15 34 38, 011-15 34 88 eller 011-15 34 74.

Skicka e-post