På centrala elevhälsan arbetar specialpedagoger som har spetskompetens inom neuropsykiatriska området, vilket kan innebära ADHD, autismspektrumtillstånd, OCD och Tourettes syndrom. I uppdraget ingår bland annat att:

  • Ge information och handledning till berörd skolpersonal om NP-problematik och dess konsekvenser för att öka kunskapen och förståelsen kring dessa barn och ungdomar samt sprida aktuell forskning.
  • Samverkar med NP-teamet som finns inom barn- och ungdomspsykiatrin.