På Centrala elevhälsan arbetar en specialpedagog som har spetskompetens vad gäller elever med läs- och skrivsvårigheter. I uppdraget ingår att tillsammans med rektor och personal verka för att elev med läs- och skrivsvårigheter ska få möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

I uppdraget ingår bland annat att:

  • Ge information, handledning och kompetensutveckling till skolpersonal om läs- och skrivsvårigheter och dess konsekvenser för lärandet. Aktuell forskning sprids genom nätverk och utbildningsinsatser.
  • I samverkan med centralt verksamma läspedagoger genomföra pedagogiska läs- och skrivutredningar.