På Centrala elevhälsan arbetar specialpedagoger som har spetskompetens gällande elever med hörselnedsättning och CI. De arbetar tillsammans med kommunens pedagoger för att elever med hörselnedsättning ska få möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

I uppdraget ingår bland annat att:

  • Ge information och handledning till berörd skolpersonal om hörselskador och dess konsekvenser för att öka kunskapen och förståelsen kring undervisningen av hörselskadade elever samt sprida aktuell forskning. Uppdraget innefattar också genomgång av lärmiljön och stöd kring anpassningar och alternativa verktyg genom handledning och konsultation.
  • Stödja och handleda elever under hela skolgången för att de ska tillägna sig goda kunskaper inom skolans ämnen samt få en stark självkänsla.
  • Ordna gruppaktiviteter tillsammans med andra hörselskadade för att få möjlighet att stärka sin identitet som hörselskadad.

Centrala elevhälsan samverkar med:

  • Hörselspåret Silverslingan på Silverdansens skola
  • Hörselklassen på Blästadskolan i Linköping
  • Birgittaskolan i Örebro
  • Region Östergötlands medicinska, pedagogiska och tekniska hörselvård
  • Specialpedagogiska institutet (SPSM)