När en elev har upprepad eller längre frånvaro är rektor skyldig att utreda orsakerna till frånvaron. Frånvaron ska anmälas till Norrköpings kommun om det är den kommun där barnet är folkbokförd, oavsett om eleven går i fristående skola eller en kommunal skola i Norrköping eller i en annan kommun. Skyldigheten att utreda frånvaro gäller även för elever i gymnasieskolan.

Vägledning utredning av problematisk frånvaroPDF (pdf, 393.6 kB)

Anmälan om utredning av problematisk frånvaro