Vid en längre utlandsvistelse eller längre frånvaro från skolan av annan anledning kan skolplikten utföras på annat sätt. Det är utbildningsnämnden i kommunen som kan ta beslut om skolplikt ska utföras på annat sätt. Beslutet gäller i maximalt 1 år. Vid studier utomlands gäller beslutet i sex månader. Förutsättningarna är att:

  • eleven är folkbokförd i kommunen under hela studietiden,
  • den alternativa utbildningen/verksamheten framstår som ett bra alternativ till den utbildning som barnet annars hade fått
  • behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses
  • att synnerliga skäl finns

Ansökan om att få fullgöra skolplikt på annat sätt behöver göras i god tid till utbildningskontoret i Norrköpings kommun. Ansökan lämnas till rektor vid ditt barns skola senast tre månader före önskad tid.

Här hittar du ansökningsblanketten

Om utbildningsnämnden beviljar fullgörande av skolplikt på annat sätt kan vårdnadshavare ansöka om att få ta med sig barnets skolpeng. Enligt kommuens regler för skolpeng utomlands kan detta beviljas under maximalt sex månader förutsatt att skolan som barnet ska gå på inte får statsbidrag.

Skolverket: Utlandsvistelse och skolplikt