Det är viktigt att snabbt upptäcka och reagera på när en elev är borta från skolan. Elever ska vara saknade av skolan, oavsett om de är borta av ett giltigt skäl eller ett ogiltigt skäl. Därför behöver skolan och vårdnadshavare reagera på när en elev har ströfrånvaro, om eleven är på skolan men inte på lektion, om eleven ofta är sjukanmäld eller är borta längre än vad som kan förväntas vid små sjukdomsbesvär.

Om en elev i förskoleklass, grundskolan eller grundsärskolan uteblir från den obligatoriska verksamheten utan giltigt skäl, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare får information om frånvaron samma dag. Detta är rektorns uppdrag enligt skollagen.