Om du är vårdnadshavare är du skyldig att se till att ditt barn går i skolan. Det är förstås inte bara en lagstadgad skyldighet utan även ett ansvar som förälder att se till att barnet får möjlighet till utbildning och utveckling. Att inte vara på lektionerna innebär att missa undervisning. Det är därför lika allvarligt att vara borta från skolan av ett giltigt skäl såväl som ogiltigt.

Tips och information till dig som har ett barn som går i gymnasiet: Folder Oops vi har blivit med gymnasistPDF (pdf, 4.9 MB)

Verksamheter där du kan få hjälp