Norrköpings kommun arbetar på flera sätt med att stödja elevers närvaro:

  • Fungerande frånvaroregistrering för att upptäcka frånvaro snabbt
  • Låg gräns för att utreda orsakerna till frånvaro
  • Gemensamt material för alla skolor att använda vid utredning av orsaker till frånvaro
  • Systematiskt arbete med att skapa tillgänglig lärmiljö för alla elever
  • Stöd till och krav på föräldrar
  • Samverkan med socialtjänst och barnpsykiatri
  • Verksamhet, Alla barn i skolan (ABIS), som är specialiserad på att hjälpa elever tillbaka till skolan.