Vid permanent flytt utomlands slutar skolplikten att gälla. Om familjen befinner sig utomlands under en längre tid men fortfarande är folkbokförda i Sverige ska hemkommunen avgöra om vistelsen är varaktig. En vistelse utomlands betraktas som varaktig om den pågår under minst 6 månader.

När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även rätten till utbildning enligt skollagen. Eleven blir utskriven från sin hemskola. När eleven kommer tillbaka till Sverige har eleven samma rätt till utbildning som alla andra elever. Vårdnadshavare ska då ansöka om skolplats. Ansöka om skolplats gör du i e-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola. Det finns dock ingen garanti för att eleven placeras på den skola som eleven innan sin vistelse i utlandet var inskriven på.

E-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola