Skolnärvaro

Alla barn mellan 7 och 16 år måste gå i skolan. Det kallas för skolplikt och innebär en rätt till utbildning. På samma sätt som alla barn har rätt till undervisning har barn och deras familjer rätt till stöd när det behövs. Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och tas alltid på allvar.

För att få hjälp och stöd ska du kontakta lärare, elevhälsan, kurator eller skolledning på den skola som du tillhör. Behöver du mer hjälp än den skolan erbjuder kan du vända dig till Alla barn i skolan på e-postadress abis@norrkoping.se

Alla barn i skolan

Alla barn i skolan handlar om att arbeta med och stödja den elev som har hög frånvaro i skolan. Arbetet är tidsbegränsat och kan se ut på olika sätt beroende på vilket stöd eleven behöver. Även vårdnadshavare kan få stöd av Alla barn i skolan.