Råd och information om barn och ungas hälsa

Infektioner hos barn

Barn som har barnomsorg eller går i skolan ska vara hemma vid sjukdom och vara feberfria minst ett dygn utan febernedsättande innan de återgår till barnomsorg eller skola. Följ råd och rekommendationer från Vårdguiden 1177.

Behov av specialkost

Lämna ifylld blankett till personal i skolans kök eller till ansvarig pedagog eller mentor.

Blankett - ansökan om specialkost

Egenvård i förskola och skola

Kontakta förskolechef, rektor eller mentor om ditt barn har behov av egenvårdsinsatser under sin tid i förskolan eller skolan. Egenvårdsinsatser kan till exempel vara intag av läkemedel eller insulin/blodsockermätning.

Här hittar du blanketter om egenvård som du kan ladda ned och skriva ut. Blanketterna kan du även hämta hos din mentor eller klassföreståndare.

Blankett egenvård förskola och skola

Blankett egenvård vid diabetes

Rutin för egenvård i förskola och skolaPDF (pdf, 234.2 kB)