Information om huvudlöss

Risken att drabbas av huvudlöss är störst på sommaren då lössen är mest aktiva. När terminen börjar kan lössen spridas. Det bästa sättet att förhindra spridning av löss är att finkamma barnets hår före terminsstart och efter lov samt behandla huvudlöss

För att ha chans att förebygga huvudlöss kan det vara bra att veta hur och varför de förekommer.

Smittvägar/smittspridning
Huvudlöss lever av blod och trivs bäst nära hårbotten. Spridningen sker genom närkontakt - huvud mot huvud. Lusen torkar snabbt ut utanför håret och smittar då inte. Risken att smittas via mössor, kammar eller hårborstar är därför liten. Löss sprids oavsett om håret är nytvättat eller ej och oavsett hårlängd. Löss kan varken flyga eller hoppa.

Hur märker jag om barnet har huvudlöss?
Har barnet klåda i hårbotten är det en god idé att luskamma. Löss kan dock förekomma utan klåda. Svart puder på barnets huvudkudde eller krage kan också vara tecken på huvudlöss.

Hur upptäcker jag lössen?
Lössen är två till tre millimeter långa och genomskinliga. Färgen varierar mellan grå, brun och svart. Enklaste sättet att upptäcka löss är att använda en luskam som finns att köpa på apotek. Instruktion hur luskammen ska användas finns på 1177 Vårdguiden.

Vad gör jag om jag hittar huvudlöss?
Vid förekomst av löss kontakta i första hand ditt apotek eller 1177 Vårdguiden för råd. För bästa resultat är det viktigt att alla i familjen, förskolegruppen eller skolklassen undersöker och behandlar eventuella löss samtidigt.

Behandling
Löss kan enligt vårdguiden behandlas med luskamning, medicinskteknisk produkt eller receptfritt läkemedel. Apoteket kan ge råd om rekommenderat preparat och kam.

Om flera familjemedlemmar eller personer i en grupp (till exempel förskolegruppen, skolklassen) drabbats av löss ska de behandlas samtidigt. En ska inte behandla i förebyggande syfte, då lössen riskerar att bli resistenta mot läkemedlet.

Efter avslutad behandling
Fortsätt att kamma håret noggrant 2-3 gånger i veckan under cirka 2 veckor. Personer i omgivningen som inte behandlats bör finkamma sig lika länge för att vara säkra på att de inte fått löss. 

Läs mer om hur du upptäcker och behandlar huvudlöss på 1177 Vårdguiden

 

Rutiner och information