Försäkring och skadeanmälan

Norrköpings kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar Östgöta. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada och omfattar förskolebarn/skolelever som går i skola i Norrköping samt barn och elever folkbokförda i Norrköpings kommun som går i skola i annan kommun. Även andra grupper omfattas av skyddet enligt försäkringsbeskedet.

Försäkringen gäller även barn och ungdomar i fristående förskolor och skolor. Såväl förskolebarn som skolelever är numera försäkrade både under tiden de är på förskolan/skolan och under fritiden.

Försäkringen gäller utan självrisk och omfattar bland annat läkekostnad, tandskadekostnad och resekostnader samt bestående besvär/invaliditet, vanprydande ärr eller annan kosmetisk defekt.

FörsäkringsbeskedPDF (pdf, 279.2 kB)

Anmäl skada

Skador anmäls till Länsförsäkringar Östgöta på:

Telefon: 013-29 06 70
E-post: personskador@lfostgota.se

Anmälan kan även göras på blanketten "Anmälan om olycksfall".

Olycksfallsskador som inträffat före den 1 jan 2014 omfattas inte av den här försäkringen. De skadorna anmäls till tidigare försäkringsgivare ERV:
Telefon: 0770-456 912
E-post: kommun@erv.se

Kommunens olycksfallsförsäkring

Kommunens olycksfallsförsäkring omfattar inte ersättning vid sjukdomsfall. Det är därför en fördel att ha en egen privat barnförsäkring, vilken omfattar även sjukdom och ger oftast en högre ersättning. Ersättning för invaliditet och är kan du få från flera bolag, men observera att det inte samordnas automatiskt utan du måste själv kontakta de olika försäkringsbolagen.