Psykologen bidrar med psykologisk kompetens i skolan.

I de psykologiska insatserna ingår bland annat:

  • handledning och konsultation
  • utredning och bedömning
  • fortbildning och kompetensutveckling
  • krisarbete
  • deltagande i skolans elevhälsoteam

Samverkan

Psykologen samverkar med rektorer, elevhälsoteam, förskole- och skolpersonal och externa samarbetspartners som exempelvis Barn- och ungdomspsykiatrin, Habiliteringen och Barnhälsan.