Skolsköterskan och skolläkaren bidrar med medicinsk kompetens i skolan. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam. I de medicinska insatserna ingår bland annat:

  • hälsobesök
  • vaccinationer
  • medicinsk bedömning
  • medicinsk studie- och yrkesvägledning
  • krishantering
  • ge råd och stöd till skolpersonal i medicinska frågor
  • ge stöd vid funktionsnedsättning och kronisk sjukdom
  • livsstil exempelvis kost, sömn
  • drogförebyggande arbete.

Hälsobesök

Hälsobesök erbjuds i förskoleklass och årskurs 1 i särskolan, årskurs 2, 4, 7 och år 1 i gymnasiet. Elevhälsan gör undersökning av längd, vikt, rygg, syn och hörsel. Riktade hälsoundersökningar görs på vissa specifika yrkesförberedande gymnasieprogram.

Vaccinationer

Elevhälsan erbjuder vaccinationer i årskurs 2, 5 (flickor) och 9 enligt nationellt vaccinationsprogram. Elevhälsan erbjuder kompletterande vaccinationer till och med gymnasiet.


Information om vaccinationer inom elevhälsan

Mottagning

Elever kan vid behov kontakta skolsköterskan för enklare sjukvård och rådgivning. Tid till skolläkare bokas via skolsköterskan. Inom den medicinska elevhälsan gäller samma sekretess som i övrig hälso- och sjukvård.

Information om elevhälsans medicinska insatser - till dig som har barn i skolanPDF (pdf, 63.2 kB)