Vissa förskolor och skolor har tillgång till logoped. Logopeden bidrar med logopedisk kompetens i förskolan och skolan och ingår i skolans elevhälsoteam.

I de logopediska insatserna ingår bland annat:

  • råd och stöd till pedagoger
  • utbildning och kompetensutveckling

Logoped kan erbjuda insatser vid:

  • bristande språkförståelse och svårighet att följa instruktioner
  • bristande ordförråd
  • svårigheter att uttrycka sig sammanhängande och lättbegripligt
  • grammatiska svårigheter – att få orden i rätt ordning och att böja orden rätt
  • svårigheter med uttal
  • svårigheter med samtalsregler
  • stamning
  • röstsvårigheter