SkolFam - skolsatsning för barn i familjehem

SkolFam är ett förebyggande arbetssätt för att stärka skolresultat för barn som är placerade i familjehem. Arbetet drivs i samverkan mellan skol- och socialförvaltningarna i kommunen.

I SkolFams arbetssätt finns ett aktivt och nära samarbete mellan skola, socialtjänsten och familjehem. Till varje barn knyts ett team med psykolog, specialpedagog och ansvarig socialsekreterare.

Har ni frågor kring SkolFam är ni välkomna att kontakta:

Psykolog
Joakim Magnusson
Telefon: 011-15 35 03 eller 073-020 24 06
joakim.magnusson@norrkoping.se

Specialpedagog
Elisabeth Philipsson Hadfy
Telefon: 011-15 36 13 eller 070-020 27 21
elisabeth.philipssonhadfy@norrkoping.se