Ansökan Fenixfonden

Ansökan om evenemangsstöd

Vem kan söka?

Företag eller aktör som är en del av – eller samverkar med - det lokala näringslivet på något sätt för att genomföra ett event/möte/arrangemang live i Norrköpings kommun.

Det går även att söka medel för en lokal insats som bidrar till att ett externt evenemang eller möte definitivt väljer Norrköping som värdstad.

Villkor
Evenemanget/mötet bidrar till Norrköpings vision 2035, hållbar platsutveckling och tillväxt eller social hålbarhet. Samverkansprojekt och projekt kopplade till spetsområden eller platser prioriteras.

Norrköping som värdstad ska lyftas fram i samband med marknadsföringen av eventet/mötet

Evenemanget/mötet ska genomföras inom 2 år från det att ansökan skickas in.

Om eventet/mötet inte genomförs enligt avtal eller enligt ev justering blir sökande återbetalningsskyldig

Max 500 000 kronor går att söka från Fenixfonden

När kan du inte söka?

Du kan inte söka för föreningsverksamhet, eller om arrangören/evenemanget/mötet har ett tidigare stöd från Norrköpings kommun i någon form.

Ditt event eller möte kan inte helfinansieras av Fenixfonden.

Om du tidigare har fått stöd från Fenixfonden samma år eller för samma evenemang/möte som första ansökan.

Hur går det till?

Sökande skickar in ett digitalt ansökningsformulär via webben.

En handläggare kontaktar sökande inom en vecka.

Beslut meddelas inom 45 dagar.

Om ansökan blir beviljad skriver sökande ett avtal med kommunen och fakturerar Fenixfonden.

Sökande skickar in en redovisningsblankett digitalt inom tre månader efter genomfört event och möte.

Totalt finns 1,5 miljoner kronor avsatta per år för Fenixfonden 2022-2024

Ansökningsformulär
En redovisning inklusive en ekonomisk redovisning ska lämnas inom 3 månader efter avslutad produktion.

Använd den här blanketten

Redovisning produktionsstöd Fenixfonden Pdf, 142 kB.

och mejla den sedan till fenixfonden@norrkoping.se

Relaterat