Val till Europaparlamentet 2019

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.
I Norrköpings kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet

Det är medborgarna i EU-länderna som i allmänna val röstar fram ledamöterna i Europaparlamentet. Ledamöternas uppdrag är att företräda folkets intressen när Europaparlamentet beslutar om nya lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentet tar också beslut om EU:s budget och ska kontrollera och godkänna EU-kommissionen.

Rösträtt till Europaparlamentet

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat land inom den Europeiska unionen kan du anmäla dig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet. Finns du upptagen i röstlängden i ett annat land inom den Europeiska unionen stryks du från den svenska röstlängden. Samma regler gäller för medborgare i andra EU-länder.

Inför valet till Europaparlamentet får du som är medborgare i ett EU-land och folkbokförd i Sverige en blankett från Valmyndigheten där du anmäler eller avanmäler dig till den svenska röstlängden.

8 maj startar förtidsröstningen i Sverige. Röstberättigade som är bosatta i Sverige ska då ha fått sina röstkort utskickade från Valmyndigheten.

Webblänkar om valet till Europaparlamentet

Du kan läsa mer om röstningsprocessen och valsystemet på Valmyndighetens webbplats. Där finns även information på lättläst svenska och på flera olika språk.

Sveriges riksdags EU-information ger allmän information om EU-valet.

 

Förtidsrösta i EU-valet


Information till partierna gällande valsedlar:

Valnämndens kansli skickar ut de valsedlar som Valmyndigheten distribuerar till kommunerna och som valnämnden är skyldiga att tillhandahålla (de partier som fått mer än en procent av rösterna i hela landet i något av de två senaste Europaparlamentsvalen). Övriga partier kan själva komma och lämna sina valsedlar i vallokalen eller förtidsröstningslokalen. Röstmottagarna lägger samtliga valsedlar i valsedelställen, även de valsedlar som partier levererar till lokalerna. Partiföreträdare får inte göra det. De valsedlarna ska också läggas i bokstavsordning.

De ambulerande röstmottagarna ska, utöver de valsedlar som valnämnden ska distribuera (blanka valsedlar och de namnvalsedlar Valmyndigheten tillhandahåller) och förteckning av anmälda partier, ta med sig de namnvalsedlar som partier har lämnat in till förtidsröstningslokalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.

Kontakt