Skadeanmälan och anmälan om brott

Detta formulär används av förvaltningsentreprenörer och är inte till för allmänheten.

Var har händelsen inträffat?När upptäcktes händelsen?
Datum *
När vet man med säkerhet att skadan ännu inte inträffat?
Datum *
Finns skador på person eller annans egendom? *Har något av värde stulits? *

Skadekostnaden är *


Finns misstankar om vem som orsakat skadan? *


Finns skadorna dokumenterade på något sätt? *


Är skador på fastigheten redan åtgärdade? *


Vilken fastighetsentreprenör är knuten till din enhet? *
Önskar du att kontakt tas med entreprenör? *


Kontaktuppgifter


Anmälan upprättad av