Skadeanmälan och anmälan om brott

Detta formulär används av förvaltningsentreprenörer och är inte till för allmänheten.

Efter att du skickat iväg anmälan kommer en bekräftelse till din e-post. Har du inte fått någon bekräftelse inom tre timmar, var vänlig och fyll i anmälan och skicka igen.

Var har händelsen inträffat?
Datum och klockslag

Datum och klockslag
Finns skador på person eller annans egendom? * (obligatorisk)
Finns skador på person eller annans egendom?Har något av värde stulits? * (obligatorisk)
Har något av värde stulits?

Skadekostnaden är * (obligatorisk)
Skadekostnaden är


Finns misstankar om vem som orsakat skadan? * (obligatorisk)
Finns misstankar om vem som orsakat skadan?


Finns skadorna dokumenterade på något sätt? * (obligatorisk)
Finns skadorna dokumenterade på något sätt?


Är skador på fastigheten redan åtgärdade? * (obligatorisk)
Är skador på fastigheten redan åtgärdade?


Vilken fastighetsentreprenör är knuten till din enhet? * (obligatorisk)
Vilken fastighetsentreprenör är knuten till din enhet?
Önskar du att kontakt tas med entreprenör? * (obligatorisk)
Önskar du att kontakt tas med entreprenör?


Kontaktuppgifter


Anmälan upprättad av